Latinski pregovori

Iz Wikinavedka, proste zbirke navedkov in pregovorov

Latinski pregovori. (Nekateri pregovori so samo prevedeni v latinščino, originalen pregovor je lahko v drugem jeziku.)

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Glej tudi

 • Nič ni tako slabo, da ne bi vsebovalo nečesa koristnega.
 • Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš.
 • Ne želi si tega, kar ti ni dano.
 • Srajca nikoli ne skrije značaja.
 • Jeza je kratkotrajna blaznost. (o jezi)

A[uredi]

 • A capite bona valetudo. -- "Dobro zdravje prihaja iz glave."
 • A cornice lupus turbabitur inveteratus. -- "Starega volka bo vznemirjala vrana."
 • A cane non magno saepe tenetur aper. -- "Pogosto tudi majhen pes ustavi vepra."
 • A fructibus arborem aestima. -- "Drevo ocenjuj po plodovih."
 • A primis et nos pueriliter egimus annis. -- "V prvih letih smo se tudi mi obnašali kot fantki."
 • Ab imo pectore -- "Iz vsega [svojega] srca" (pripisan Juliju Cezarju)
 • Ab uno disce omnes. -- "Po enem spoznaj vse."
 • Ab alio amentates hastas torquere. -- "Upravljati s kopjem, ki ga je drugi zavihtel."
 • Ab alio exspectes, alteri quod feceris. -- "Od drugega pričakuj to, kar ti drugem delaš."
 • Ab asinis ad boves transcendere. -- "Preiti z osla na vole."
 • Abi in Pace. -- "Pojdi v miru."
 • Ab iove principium. -- "Začnimo z najpomembnejšim."
 • Ab ore ad aurem. -- "Od ust k ušesu."
 • Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. -- "Kdor se prepira s pijancem, prizadene odsotnega." Beži stran od pijancev!
 • Abusus non est usus, sed corruptela. -- "Zloraba ni uporaba, ampak pokvarjenost."
 • Abusus non tollit usum. -- "Zloraba ne ukinja običaja."
 • Abyssus abyssum invocat. -- "Ponor izziva ponor."
 • Accidit in puncto, quod non speratur in anno. -- "V trenutku se zgodi to, kar upaš celo leto."
 • Accipere quam facere praestat iniuriam. -- "Bolje je nepravičnost trpeti, kot jo povzročati."
 • Accipe quale datur, si cupis esse satur. -- "Če hočeš biti sit, sprejmi to, kar se ti daje."
 • Accusare nemo se debet nisi coram deo. -- "Nikogar se ne sme obtoževati, razen pred bogom."
 • Acpicium ocelis superi mortalia iustis. -- "Bogovi s pravičnimi očmi gledajo človeške stvari."
 • Acta est fabula -- "Kar se je zgodilo, je pravljica" ali "Pravljica je končana" (Avgustove zadnje besede)
 • Acta, non verba. -- "Dejanja, ne besed."
 • Actum ne agas. -- "Ne delaj že narejenega."
 • Ab iove principium. -- "Začnimo z najpomembnejšim."
 • Ad astra per aspera - "Prek trnja do zvezd". S težavami do uspeha. (bolj pogosto "per aspera ad astra")
 • Ad augusta per angusta. -- "Do slave se pride po tesni poti."
 • Ad omnia parati sumus. -- "Pripravljeni smo na vse."
 • Ad fores fortuna venit cum propitia est. -- "Ko je sreča naklonjena, potrka na vrata."
 • Ad paenitendum propat, cito qui iudicat. -- "Kdor hitro sodi, hitro obžaluje."
 • Ad perniciem solet agi sinceritas. -- "Iskrenost po navadi pripelje do propada."
 • Ad suspicionem vulneris tiro pallescit, audacter veteranus crourem suum spectat. -- "Ko mlad vojak samo pomisli na rano, pobledi, star pa pogumno gleda kri."
 • Adam, primus homo, bona perdidit omnia pomo. -- "Adam, prvi človek, je vse izgubil zaradi jabolka."
 • Adde parum parvo, modicum superadde pussilo, tempore sic parvo magnus acervus erit. -- "Malemu dodaj malo, umerjeno prispevaj neznatnemu, tako bo čez nekaj časa nastala velika gomila."
 • Addiscunt iuvenes, quod cecinere senes. -- "Mladi se naučijo tega, kar so stari peli."
 • Adhibenda est in iocando moderatio. -- "Pri šalah bodimo zmerni."
 • Adolescentia deferbuit. -- "Mladost je prekipela."
 • Adulatio vitorum alitrix. -- "Prilizovanje hrani slabosti."
 • Adversae res admonent religionum. -- "Nesreča uči verovati in moliti."
 • Aegre formasam poteris servare puellam. -- "Težko boš varoval lepo dekle."
 • Aegroto dum anima est, spes est. -- "Bolnik upa, dokler diha."
 • Aequa lanx. -- "Stroga pravičnost."
 • Aequat omnis cinis, impares nascimur, pares morimur. -- "Smrt vse izenači; neenaki se rodimo, enaki umremo."
 • Aequo animo ferte res secundas et adversas. -- "Ravnodušno prenašajte srečo in nesrečo."
 • Aetate reddimur prudentiores. -- "S časom postajamo pametnejši."
 • Aetatem aliam aliud factum condecet. -- "Drugi dobi je prikladnejše drugo dejstvo."
 • Aevo rarissima nostro simplicitas. -- "Enostavnost je v našem času zelo redka."
 • Age quod agis - "Delaj, kar delaš", v pomenu "To, kar delaš, delaj dobro" ali "Bodi resen pri tem kar počneš"
 • Agere considerate pluris quam cogitare prudenter. -- "Več je vredno premišljeno delati kot razburjeno misliti."
 • Agnosco veteris vestigia flammae. -- "Prepoznavam sledove stare ljubezni."
 • Aiunt multium legendum esse, non multa. -- "Pravijo, da je treba veliko čitati, ne pa karkoli."
 • Amor patriae nostra lex. -- "Ljubezen do očetnjave je naš zakon."
 • Alea iacta est. -- "Kocka je padla!" (izrekel Julij Cezar, ko je v nasprotju z zakonom prečkal Rubikon.)
 • Aliena vivere quadra. -- "Živeti ob tujem kruhu."
 • Alienos agros irrigas tuis sitientibus. -- "Napajaš tuja polja, tvoja pa so žejna."
 • Aliis si licet, tibi non licet. -- "Če je drugemu dovoljeno, tebi ni."
 • Aliena capella gerit distentius uber. -- "Tuja koza nosi večje vime."
 • Aliena concupiscere nemo debet. -- "Nihče si ne sme poželeti tujega."
 • Aliena ne cures. -- "Ne skrbi za tuje stvari."
 • Aliena vitia in ocilus habemus, a tergo nostra sunt. -- "Pred očmi imamo tuje pomanjkljivosti, naše pa so nam na hrbtu."
 • Alienis delectari malis volupatis inhumana. -- "Naslajati se s tujimi težavami, je nečloveška naslada."
 • Alienum nobis, nostrum plus aliis placet. -- "Tuje je všeč nam, naše pa je bolj všeč drugim."
 • Allicit in fluvium, non mergit amicus in illum. -- "Prijatelj pripelje prijatelja v reko, vendar ga ne utopi."
 • Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore. -- "Z visokega se pade zaradi sovraštva, z ljubeznijo pa se le malo vzdigne."
 • Altera manu fert lapidum, panem ostentat altera. -- "V eni roki nosi kamen, z drugo kaži kruh."
 • Altere sempri ignostico, tibi ipsi nomquam. -- "Drugemu vedno oproščaj, sebi nikoli."
 • Alterius non sit, qui suus esse potest. -- "Ne bodi tujcu služabnik, če si lahko svoj gospodar."
 • Alterumu tantum. -- "Še enkrat toliko."
 • Ama nesceiri. -- "Ostani neznanec."
 • Amantes, amentes. -- "Zaljubljeni - ponoreli."
 • Amantis insiurandum poena non habet. -- "Za zaklinjanje zaljubljenih ni kazni."
 • Amantium irae amortis integrio est. -- "Prepir zaljubljenih je obnavljanje ljubezni."
 • Amare et sapere vix deo conceditur. -- "Še bogu je komaj mogoče ljubiti in biti pameten."
 • Amici fures temporum. -- "Prijatelji so tatovi časa."
 • Amici mores noveris, non oderis. -- "Spoznaj značaj in naravo prijateljev, vendar jih ne sovraži."
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest. -- "Prijateljstvo lahko obstaja samo med dobrimi."
 • Amicum an nomen habeas, aperit calamitis. -- "Nesreča odkriva, ali imaš prijatelja ali samo njegovo ime."
 • Amicus magis necessarius quam ignis et aqua. -- "Bolj potrebuješ prijatelja kot ogenj in vodo."
 • Amicus animae dimidium. -- "Prijatelj je polovica duše."
 • Amicus est tamquam alter idem. -- "Prijatelj je kot drugi jaz."
 • Amicus fidus rarus. -- "Zvestih prijateljev je malo."
 • Amicus magis necessarius quam ignis et aqua. -- "Prijatelja potrebuješ bolj kot ogenj in vodo."
 • Amor ac deliciae generis humani. -- "Ljubezen in naslada so človeškega rodu."
 • Amor vincit omnia. -- "Ljubezen vse premaga."
 • Animo cupienti nihil satis festinatur. -- "Za dušo, ki pričakuje, ni nič dovolj hitro."
 • Animo imperabit sapiens, stultus servit. -- "Pameten bo vladal svoji naravi, neumni ji bo služil."
 • Ante fuit vitulus, qui nune fert cornua taurus. -- "Bik, ki sedaj nosi rogove, je nekoč bil tele."
 • Ante mortum ne laudes hominem quemquam. -- "Nobenega človeka ne hvali pred smrtjo."
 • Ante victoriam ne canas triumphum. -- "Ne proslavljaj pred zmago."
 • Antiqua non facile mutantur nisi in peius. -- "Staro se lahko spreminja samo na slabše."
 • Apex est autem senectutis uactoritas. -- "Ugled je največji okras starosti."
 • Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent. -- "Pred dobrim sodnikom več pomenijo dokazi kot priče."
 • Aquam foras, vinum intro. -- "Vodo ven, vino not."
 • Arare mavelim quam sic amare. -- "Raje bom oral kot tako ljubil."
 • Argumentum ad crumenam. -- "Dokaz z denarjem."
 • Ars deluditur arte. -- "Premetenost se premaga s premetenostjo."
 • Ars longa, vita brevis. -- "Umetnost je dolga, življenje kratko."
 • Asinus asino et sus sui pulcher. -- "Osel je oslu lep in prasec prascu."
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum. -- "Največji bedak v vsej večnosti."
 • Audaces fortuna iuvat -- "Sreča je na strani hrabrih" (Vergil, Enej 10,284)
 • Audax est ad pocula sermo. -- "Pogumen je govor iz čaše."
 • Audi, vide, tace, si tu vis vivere. -- "Poslušaj, glej, molči, če želiš živeti."
 • Audiatur et altera pars. -- "Prisluhniti je treba tudi drugi strani." Vsaka medalja ima dve plati.
 • Auri sacra fames. -- "Prekleta lakota za zlatom." (Vergil, Enej 3,57; pozneje citiral Seneka quod non mortalia pectora coges, auri sacra fames -- "Do česa ne moreš pripraviti ljudi, prekleta lakota za zlatom!")
 • Auro loquente omnis sermo inanis est. -- "Kjer govori zlato, je vsak govor odveč."
 • Aurum lex sequitur. -- "Zakon prihaja izza zlata."
 • Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium. -- "Ženska ali ljubi ali sovraži, trejega ni."
 • Aut non tentaris, aut perfice! -- "Ali ne poskušaj ali pa končaj."
 • Aut potentior te aut imbecillior laest: si imbecillior, parce illi, si potentior, tibi. -- "Naj te prizadene močnejši ali slabotnejši je vseeno: če te je prizadel slabotnejši, prizanesi njemu, če močnejši, prizanesi sebi."
 • Avarita et superbia perniciosae. -- "Lakomnost in skopost sta pogubna."
 • Avaritae desunt omnia. -- "Lakomnosti primanjkuje vse."
 • Avaritia hominem ad quodvis maleficum impellit. -- "Lakomnost navaja človeka na vsakršne zl

B[uredi]

 • Barba non facit philosophum. -- "Brada ne naredi filozofa."
 • Beatius est magis dare quam accipere. -- "Srečnejši je tisti, ki več daje kot prejema."
 • Beatus ille, qui procul negotiis. -- "Blagor tistemu, ki je daleč od dnevnih trzljajev."
 • Beatus, qui prodest, quibus potest. -- "Srečen je tisti, ki lahko pomaga vsem, ki jim lahko pomaga." ali, zelo različno, "Srečen je tisti, ki lahko izkoristi tiste, na katere ima vpliv."
 • Bene diagnoscitur, bene curatur. -- "Kar je dobro diagnosticirano, je lahko dobro zdravljeno."
 • Bene iudicat qui bene distinguit. -- "Kdor dobro razlikuje, dobro sodi."
 • Bene vixit, qui bene latuit. -- "Kdor je živel neopazno, je dobro živel."
 • Bibere humantium est, ergo bibamus. -- "Piti je človeško, torej pijmo."
 • Bibo, bibis, bibit. Dixi. Punctum. -- "Pijem, piješ, pije. Rekel sem. Pika"
 • Bis dat, qui cito dat. -- "Kdor hitro da, dvakrat da."
 • Bis repetita non placent -- "Ponavljanja niso dobro sprejeta." (Horacij, Ars Poetica 365)
 • Bona diagnosis, bona curatio. -- "Dobra diagnoza, dobro zdravilo."
 • Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. -- "Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo."
 • Bonae mentis soror est paupertas. -- "Siromaštvo je najboljši dokaz poštenosti."
 • Bonus vir semper tiro. -- "Dober mož bo vedno začetnik."
 • Brevis a natura vita nobis dana est; at memoria bene redditae vitae sempiterna. -- "Narava nam je dala kratko življenje, vendar je večen spomin na dobro preživeto življenje."

C[uredi]

 • Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit. -- "Slepe so oči, ko se pamet z drugim ukvarja."
 • Calamitas virtutis occasio est. -- "Nesreča je priložnost za vrlino."
 • Caleum avarus in careno quaerit. -- "Lakomnež išče nebo v blatu."
 • Calumniare audacter, semper aliquid haeret. -- "Le pogumno obrekuj, nekaj bo že obviselo."
 • Capiti suo malum suit, qui altera malum struit. -- "Kdor drugemu slabo pripravlja, svoji glavi kroji nesreči."
 • Carpe diem -- "Izrabi dan" (Horacij, Ode I,11,8) - tudi "Užij (uživaj) dan"
 • Caseus et panis sunt optima fercula sanis. -- "Sir in kruh so najboljša hrana za zdrave."
 • Casusdementis correctio fit sapientis. -- "Nesreča neumnega je poduk pametnemu."
 • Cauponium nullis tondendae nescius artis. -- "Ni krčmarja, ki ne bi znal ostriči gosta."
 • Causa semper aliqua subest. -- "Vedno obstaja neki razlog."
 • Casibus innumeris decurrunt tempora vitae. -- "Čas življenja poteka ob neštetih težavah."
 • Cedento victor abibis. -- "Popuščaj in odšel boš kot zmagovalec."
 • Certa dies leti est cunctis. -- "Vsakomur je določen dan smrti."
 • Certa viriliter, sustine patienter. -- "Bori se možato, prenašaj potrpežljivo."
 • Cessante causa, cessat effectus. -- "Ko preneha vzrok, preneha tudi posledica."
 • Cibi condimentum est fames. -- "Lakota je začimba za vsak obrok." Lakota je najboljši kuhar.
 • Cineri gloria sera venit. -- "Pozno prihaja slava pepelu."
 • Circulus in demonstrando. -- "Dokazovati s sabo to, kar je treba dokazati."
 • Cita mors ruit. -- "Smrt hitro pride."
 • Cito fit, quod di volunt. -- "Hitro ze zgodi, kar hočejo bogovi."
 • Cito pede labitur aetas. -- "Življenje se odmika s hitro nogo."
 • Clara pacta boni amici. -- "Čisti računi, dobri prijatelji."
 • Claude os, aperi oculos. -- "Zapri usta, odpri oči."
 • Cogito, ergo sum. -- "Mislim, torej sem." (René Descartes, francoski filozof)
 • Concordet sremo cum vita. -- "Naj se govor ujema z življenjem."
 • Concordia civium murus urbium. -- "Sloga meščanov je zid mest."
 • Coniugium sine prole est dies sine sole. -- "Zakon brez otrok je kot dan brez sonca."
 • Coniugis iratae noli tu verba timere, nam lacrimis struit insidias, cum femina plorat. -- "Ne boj se srdite žene, ker, kadar žena joče, s solzami pripravlja prevaro."
 • Conscientia mille testes. -- "Čista vest - tisoč prič."
 • Consilium post facta imber post tempora frugum. -- "Vest po dejanju je dež po žetvi."
 • Consuetudinis vis magna est. -- "Moč navade je velika." Navada je železna srajca.
 • Consuetudo altera natura est. -- "Navada je druga narava."
 • Contra principia negantem non est disputandum. -- "Ne moreš se vedno prepirati s tistim, ki oporeka osnove resnice."
 • Contraria contrariis curantur. -- "Nasprotja se zdravijo z njihovimi nasprotji."
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis. -- "Proti moči smrti ni zdravila v vrtovih."
 • Cor non mentitur. -- "Srce ne vara."
 • Cornix cornici numquam oculos effodit. -- "Vrana vrani ne izkljuje oči."
 • Credula res amor est. -- "Ljubezen je lahkoverna."
 • Cras amet, qui numquam amavit, quique amavit, cras amet. --"Jutri naj ljubi, kdor ni še nikoli, kdor je že ljubil, naj jutri spet ljubi." [1](Pervigilium Veneris)
 • Cras, cras, semper cras et sic dilabitur aetas. -- "Jutri, jutri, vedno jutri in tako poteče celo življenje."
 • Crescunt anni, descrescunt vires. -- "Leta rastejo, toda moč slabi."
 • Cui fidas, vide. -- "Pazi, komu verjameš."
 • Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona. -- "Tisti, o komur vsi govorijo dobro, je zelo bogat."
 • Cuiusvis hominis est errare -- "Vsak človek se lahko zmoti." Motiti se je človeško. (Cicero)
 • Culparum fontes sunt fastus, livor et ira. -- "Oholost, zavist in jeza so izvori prestopka."
 • Cum ferrumcandet, cudare quemquem decet. -- "Železo je treba kovati, dokler žari."
 • Cum fines est liciturs, etiam media sunt licita. -- "Ko je dovoljen cilj, so dovoljena tudi sredstva."
 • Cum mentior et mentiri me dico, mentior an verum dico? -- "Kadar lažem in povem, da lažem, ali takrat lažem ali govorim resnico?"
 • Cum quad habere cupis, noli cessare petendo: arbor nonprimo, sed saepe cadit. -- "Če nekaj želiš imeti, ne prenehaj iskati; drevo ne pade po prvem, ampak po mnogih udarcih."
 • Cumaccusas alium, propriam prius inspice vitam. -- "Preden obtožiš drugega, preglej svoje lastno življenje."
 • Cura, ut valeas! -- "Bodi previden!"
 • Curia pauperibus clasta est. -- "Sodišče je za siromake zaprto."

D[uredi]

 • Dant animos vina. -- "Vino daje pogum."
 • Dat gloria vires. -- "Slava daje moč."
 • De duobus malis semper minus eligendum est. -- "Med dvema zlema je treba izbrati tisto manjše."
 • De gustibus et coloribus non est disputandum. -- "O barvah in okusih se ne razpravlja."
 • De mortuis nihil nisi bene. -- "O mrtvih vse najboljše."
 • Debemur morti nos nostraque. -- "Smrti smo dolžni sebe in vse svoje."
 • Dedecus est semper sumere nilque dare. -- "Sramotno je vedno jemati in nič dajati."
 • Deficiente pecunia deficit omne. -- "Ni denarja, ni nič."
 • Delenda Carthago -- "Kartagino je treba porušiti" (Kato, starejši)
 • Desinit in piscem mulier formosa superne - "Lepotica se končuje z ribjim repom." (Horacij, Ars poetica)
 • Deus non est velox ad poenam. -- "Bog je počasen, vendar dosegljiv."
 • Di meliora piis dent. -- "Bogovi so dali pobožnim boljše."
 • Di nos quasi pilas homines habent. -- "Bogovi nas ljudi mečejo kot žoge."
 • Di scentias laboribus vendunt. -- "Brez napora ni znanosti."
 • Dicunt: ius summum saepe summa est malitia. -- "Pravijo: največja pravica je pogosto največja zloba."
 • Diem perdidi -- "Izgubil sem dan" (imperator Tit, zapisano v biografiji Suetonija (8))
 • Difficile est longum subito deponere. -- "Težko se je odreči dolgi ljubezni."
 • Difficile est se noscere ipsum. -- "Težko je spoznati samega sebe."
 • Digito comesce labellum. -- "S prstom obrzdaj usta."
 • Diliges amicum tuum sicut te ipsum. -- "Ljubi prijatelja kakor samega sebe."
 • Dimidum facti, qui coepit, habet. -- "Polovico dela ima, kdor začne."
 • Discere non est vitiosum sed ignorare. -- "Ni se sramota učiti, ampak ne znati."
 • Diversi diversa putant. -- "Različni ljudje različno mislijo."
 • Dives est, cui tanta possessio est, ut nihil optet ampilus. -- "Bogat je tisti, ki ima toliko, da si nič več ne želi."
 • Dives ubique placet, pauper ubique iacet. -- "Bogataš je vsakemu všeč, siromak je povsod preziran."
 • Divide et impera. -- "Deli in vladaj."
 • Dolo pugnandum est, dum quis par non est armis. -- "Ko nekdo ni močan z orožjem, se velja boriti s pretkanostjo."
 • Dotata mulier virum regit. -- "Žena, ki prinaša doto, vlada možu."
 • Donec eris felix multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubilia solus eris. -- "Dokler boš srečen, boš imel veliko prijateljev, če pa pridejo oblačni časi, boš sam." (Ovid, Tristia I,9,5)
 • Dormit nocte parum possessor divitiarum. -- "Lastnik bogastva ponoči malo spi."
 • Dulce et decorum est pro patria mori. -- Horacij, Odes III, 2, 13 -- "Sladko in častno je umreti za domovino."
 • Dum spiro, spero. -- "Dokler diham, upam."
 • Dum vires annique sinunt, tolerate labores: iam veniet tacito curva senecta pede. -- "Dokler dopuščajo moč in leta, prenašajte napore, bo že s tihim korakom prišla upognjena starost."
 • Dum vivis, sperare decet. -- "Dokler živiš, je primerno upati."
 • Duo sunt instrumentia ad omnes res aut confirmandas aut impugnandas, ratio et autoritas. -- "Z dvema sredstvoma se vse stvari lahko potrdi ali ovrže - z razumom in oblastjo."
 • Dura lex, sed lex. -- "Zakon je krut, a je [še vedno] zakon."
 • Dura necessitas. -- "Kar je nujno, je kruto."

E[uredi]

 • E fructu arbor cognoscitur. -- "Drevo spoznamo po sadežih."
 • E lingua stulta veniuntr incommoda multa. -- "Veliko nejevolje prihaja od norega jezika."
 • E magna coena stomacho fit maxima poena. -- "Od obilne hrane prihaja želodcu največja kazen."
 • Ebritas franguit, quidquid sapienta tangit. -- "Kar modrost ustvari, pijanost poruši."
 • Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas. -- "Jej, pij, igraj se, po smrti ni nobenega uživanja."
 • Edere oportet ut vivas, non vivere ut edas. -- "Jemo zato, da živimo, ne živimo zato, da jemo."
 • Effectus sequitur casuam. -- "Posledica sledi vzroku."
 • Ego spem pretio non emo. -- "Ne kupujem upanja za denar."
 • Erit tempus, cum tu verum amicum desideres. -- "Prišel bo čas, ko si boš zaželel iskrenega prijatelja."
 • Errare humanum est. Perseverare diabolicum. -- "Motiti se je človeško. Ponoviti napako je vražje." (Seneka)
 • Error hesternus sit tibi doctor hodiernus. -- "Včerajšnja napaka naj ti je danes učitelj."
 • Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas. -- "Jesti moraš, da živiš, in ne živeti, da ješ."
 • Est deus in nobis, agitante calescimus illo. -- "Bog je v nas in mi se grejemo z njegovo pobudo."
 • Est mulier tamquam generalis regula. Quare? In multisfallit regula, sec mulier. -- "Žena je kot splošno pravilo. Zakaj? Pravilo v marsičem nima prav, prav tako tudi žena."
 • Esto bonus saltem, si non potes esse peritus. -- "Bodi vsaj dober, če ne moreš biti pameten."
 • Et ab hoste doceri. -- "Tudi od sovražnika se lahko marsikaj naučiš."
 • Et semel emissum volat irrevocabile verbum. -- "Tudi enkrat izgovorjena beseda neustavljivo leti."
 • Etiam in obsessia via pauperi pax est. -- "Tudi na zadnji poti ima siromak mir."
 • Ex avarita omnia scelera ac maleficia gignuntur. -- "Iz lakomnosti se porajajo vsi zločini in kriminal."
 • Exceptio firmat regulam. -- "Izjema potrjuje pravilo."
 • Exegi monumentum aere perennius -- "Zgradil sem spomenik, trajnejši od brona" (Horacij, Odes III, 30, 1)
 • Exigua est virtus praestrare silentia rebus; at contra est culpa tacenda loqui. -- "Mala vrlina je določene stvari zamolčati; nasprotno pa je resna napaka govoriti to, kar je potrebno zamolčati."
 • Experientia est optima rerum magistra. -- "Izkušnja je najboljši učitelj."
 • Exsima est virtus praestare silentia rebus. -- "Odlična vrlina je znati molčati o stvareh."

F[uredi]

 • Facile largiri de alieno. -- "Lahko je s tujim biti darežljiv."
 • Facile omnes, quom valemus, recta consilia aegrotis damus. -- "Ko smo zdravi, z lahkoto dajemo nasvete bolnim."
 • Facilius emendabis minore poena. -- "Lažje je soditi o tujem kot o svojem."
 • Facta loquuntur. -- "dejanja govorijo."
 • Fallacia alia aliam trudit. -- "Ena laž prinaša drugo."
 • Fallere fallentem non est fraus. -- "Ni prevara prevarati tistega, ki te vara."
 • Fallere, flere, nere, statuit Deus in muliere. -- "Prevarati, jokati, presti, to je za ženo določil bog."
 • Felix qui potuit rerum cognoscere -- "Srečen [je tisti], ki lahko dojame stvari" (varianta Vergila, Georgica 2, 490)
 • Festina lente! "Hiti počasi" - napreduj hitro, vendar previdno, moto cezarja Avgusta.
 • Fide, sed qui, vide. -- "Zaupaj, a glej komu."
 • Fides obligat fidem. -- "Zvestoba obvezuje zvestobo."
 • Figulus figulo invidet, lignarius lignario. -- "Lončar zavida lončarju, drvar drvarju."
 • Finis coronat opus. -- "Konec delo krasi."
 • Finis et bonum idem est. -- "Vse je dobro, kar se dobro konča."
 • Firmissima est inter pares amicitia. -- "Najmočnejše je prijateljstvo med enakimi."
 • Fluctuat nec mergitur -- "Pretresen od valov, vendar ne bo potonil" (napis na grbu Pariza)
 • Fortes fortuna uvat. ali Audaces fortuna juvat. -- "Sreča daje prednost pogumnim."
 • Fortunaad homines, plus quam consilium. -- "Človeku več pomeni sreča kot pamet."
 • Fortunae faber est qulibet ipse suae. -- "Vsak je svoje sreče kovač."
 • Fraus intactum nil humana relinquit. -- "Člobeška zloba ne pušča nič dotaknjeno."
 • Frigidum illud verbum: meum ac tuum. -- "Hladna je beseda: moje in tvoje."

G[uredi]

 • Gaude sorte tua! -- "Bodi zadovoljen s svojo usodo."
 • Genetrix virtutum frugalitas. -- "Treznost je mati kreposti."
 • Gigni de nihilo nihilum, in nihilum nil posse reveriti. -- "Nič se ne rodi iz ničesar, nič se ne more vrniti v nič."
 • Gloria victis. -- "Slava premaganim."
 • Gloriosum est iniurias oblivisci. -- "Slavno je pozabljati krivice."
 • Gratia gratiam parit. -- "Zahvala rodi zahvalo."
 • Gula plures quam gladius permit. -- "Požrešnost je uničila več ljudi kot meč."
 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. -- "Kaplja vrta skalo, ne s silo, temveč z vztrajnim padanjem."

H[uredi]

 • Habent sua fata libelli. -- "Knjige imajo svojo usodo."
 • Habet et sua gaudia pauper. -- "Tudi siromak ima svoje radosti."
 • Hannibal ante portas. -- "Hanibal je pred vrati", zapravljanje časa, ko je sovražnik že tu.
 • Hic Rhodus, hic salta. -- "Tu je Rodos, tu skoči." (Ezop, v pomenu: pa se dokaži)
 • Historia magistra vitae. -- "Zgodovina je učiteljica življenja."
 • Hoc factis homini, quid cupis esse tibi. -- "Delaj drugim, kar želiš, da drugi delajo tebi."
 • Hoc natura est insitum, ut quem timueris, hunc semper oderis. -- "To nam je prirojeno; da vedno sovražiš tistega, ki si se ga prestrašil."
 • Hodie mihi, cras tibi. -- "Kar je danes meni, bo jutri tebi."
 • Hominem liberum dedecet hostibus servire. -- "Svobodnemu človeku ne pristaja služenje sovražniku."
 • Homines quod volunt credunt. -- "Ljudje verjamejo to, kar želijo." (Julij Cezar)
 • Homines tota vita nihil aliud quam ad mortem inter est. -- "Vse človekovo življenje ni nič drugega kot pot k smrti."
 • Homo homini lupus est. -- "Človek človeku - volk." (Thomas Hobbes)
 • Homo sum, humani nihil a me alienum puto. "Človek sem, torej mi ni tuje nič človeškega."
 • Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, iuris praecepta sunt. -- "Pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsem pa dati to, kar jim pripada, so osnovna načela pravičnosti."
 • Honor est praemium virtutis. -- "Čast je nagrada za vrlino."
 • Horea quidem cedunt et dies et mensens et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur. -- "Ure minevajo in dnevi in meseci in leta in nikoli se ne vrne čas, ki je minil."
 • Hostis, etamsi vilis, numquam contemnendus. -- "Sovražnika, četudi je mali, ne smeš nikoli podcenjevati."
 • Hypotheses non fingo. -- "Ne privzemam nobenih hipotez." (Ne pravim, da je katerakoli hipoteza resnična). Newton, Principia Mathematica

I[uredi]

 • Ignavis semper feriae sunt. -- "Leni imajo vedno praznike."
 • Ignorantia iuris nocet. "Nepoznavanje prava škoduje."
 • Ignorantia legis non excusat. "Nepoznavanje zakona ni opravičilo."
 • Ignoti nulla cupido. "Neznano ne mika."
 • In umbris potestas est. "V senci je moč."
 • Illum nullus amat, semper "da mihi" clamat. -- "Nihče nima rad tistega, ki vedno kliče "daj mi"."
 • Imperare sibi maximum imperium est. -- "Obvladati sebe je največja oblast."
 • Imperat in toto regina pacunia mundo. -- "Po vsem svetu vlada kralj - denar."
 • In bonum virum non cadit mentiri. -- "Dober mož ne laže."
 • In dubio pro reo. -- "V dvomu, v korist obtoženega."
 • In spe nascendi. -- "Živim v upanju."
 • In te descende. -- "Vprašaj svojo vest."
 • In vino veritas. -- "Resnica je v vinu." Se pravi: "Preveč vina bo privedlo na dan resnico."
 • In vitium ducit culpae fuga. -- "Zabloda vodi strah do napake."
 • Ingenium mala saepe movent. -- "Težave pogosto spodbudijo iznajdljivost."
 • Inocertum est, quo te loco mors exspectet: itaque tu illam omni loco exspecta. -- "Ni gotovo, na katerem kraju te čaka smrt: zato jo ti pričakuj na vsakem kraju."
 • Insano nemo in amore videt. -- "Nihče ne vidi, ko je noro zaljubljen."
 • Inter arma enim silent leges (Musae). -- "Med vojnami zakoni (ali umetnosti) molčijo." Cicero, Oratio Pro Annio Milone (IV)
 • Iuventus - ventus. -- "Mladost - veter."
 • Invia virtuti nulla est via. -- "Niti ena pot ni nedostopna vrlini."
 • Invidia vexantur opes. -- "Zavist vznemirja bogastvo."
 • Ira furor brevis est -- "Jeza je kratkega daha" (Horacij, epistli I, 2, 62)
 • Is dives vocatur, qui sua sorte contentus est. -- "Bogat je tisti, ki je zadovoljen s svojo usodo."
 • Is fecit, cui prodest. -- "Storil je tisti, ki ima od tega dobiček."
 • Iurare in verba magistri. -- "Prisegaj z besedami učitelja."
 • Justitia omnibus. -- "Pravica za vse."

L[uredi]

 • Laborare est orare. -- "Delati je moliti."
 • Laborare omnia vincit. -- "Delo vse premaga."
 • Laesa pudicitia est nulla reparabilis arte. -- "Prizadeta čistost se ne more popraviti z nikakršno umetnostjo."
 • Laesta atiam ovis repugnat. -- "tudi ovca se opira, ko je poškodovana."
 • Laetificat stultum, qui scit promittere multum. -- "Kdor zna veliko obljubljati, veseli norca."
 • Levis dicere quam facere est. -- "Lažje je reči kot narediti."
 • Lex omnium est: potentori cede. -- "To je zakon za vse: močnejši popusti."
 • Libri quosdam ad scientiam, alios ad insaniam deduxere. -- "Knjige so neke naučile z učenim, druge pa pripeljale do norosti."
 • Lingua, magnus, gestus, pes signant ebrietatem. -- "Jezik, roka, drža, noga prikažejo pijanost."
 • Lingua mentum ne praecurrat. -- "Naj jezik ne teče pred pametjo."
 • Lupus pilum mutat, non mentem. -- "Volk dlako menja, narave nikoli."
 • Lucet in tenebris virus. -- "Vrline svetijo v temi."

M[uredi]

 • Magna venit nulli sine magno fama labore. -- "Nihče ne pride do velike slave brez velikega truda."
 • Major e longinquo reverentia. -- "Od daleč je vse krasno." Kornelij Tacit, annali 1,47
 • Mala herba non interit. -- "Strela ne gre v koprive."
 • Mala ultro adsunt. -- "Nesreča pride sama od sebe."
 • Male facere qui vult, nonquam non casam invenit. -- "Kdor želi delati zlo, vedno najde razlog za to."
 • Malum est mulier, sed necessarium malum. -- "Žena je zlo, vendar nujno zlo."
 • Malus omnia in malum verit. -- "Zloben človek vse obrne na zlo."
 • Mane vide, quid sit faciendum, sero, quod actum. -- "Zjutraj poglej, kaj je treba narediti, zvečer pa, kaj je narejeno."
 • Manus manum lavat. -- "Roka roko umije."
 • Maxima debetur puero reverentia. -- "Z otrokom je treba ravnati z največjo spoštljivostjo."; Juvenal, Satire
 • Maxime quaerendum, quod semper erit retinendum. -- "Najbolj je treba iskati to, kar je vredno vedno imeti."
 • Me mea delectant, te tua, quemeque sua. -- "Mene veseli moje, tebe tvoje, vsakega svoje."
 • Medicus curat, natura sanat. -- "Zdravnik skrbi [za pacienta], narava [ga] pozdravi." Človek obrača, bog obrne.
 • Melius est nomen bonum, quam divitae multae. -- "Boljše je dobro ime kot veliko bogastvo."
 • Memento mori. -- "Spomni se [svoje] smrti." v pomenu: smrtnosti. Tudi, ironično, "Spomni se umreti." je moto menihov iz Trappe.
 • Mendico ne parentes quidem amici. -- "Beraču niso niti sorodniki prijatelji."
 • Mens cujusque is est quisque. -- "Razum je mož."
 • Mens sana in corpore sano. -- "Zdrav duh v zdravem telesu." (Ta citat je izven konteksta: kot je citiran tu, je videti, kot da pravi, da je zdravo telo predpogoj za zdrav duh, vendar to ni tisto, kar je bilo prvotno mišljeno. Popolni citat je Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, kar pomeni "Upajmo, da je v zdravem telesu tudi zdrav duh."; Juvenal, Satire 10, 356)
 • Mensuram serva, modus in re est optimus omni. -- "Mere se drži, mera je najboljša v vsaki stvari."
 • Minime sibi quisque notus est. -- "Vsak najmanj pozna sebe."
 • Minimum est nihilo proximum. -- "Zelo malo je blizu nič."
 • Minimum decete libere, cui multum licet. -- "Komur je veliko dopuščeno, ta naj sebi najmanj dopušča."
 • Modicus cibi, medicus sibi. -- "Kdor je umerjen v jedi, je sebi zdravnik."
 • Morbus insanabilis senectus. -- "Starost je sama po sebi bolezen."
 • Mores secundum tempus. -- "Drugo obdobje, druge navade."
 • Morituri te salutant -- "Mrtvi te pozdravljajo" Tisti, ki jim je usojeno umreti, te pozdravljajo (tradicionalni pozdrav gladiatorjev pred bojem; prenesel ga je Suetonij, Klavdij 21)
 • Mors et fugacem persquitur virum. -- "Smrt dohiti tudi človeka, ki beži."
 • Mors non curat munera. -- "Bogastvo ne odžene smrti."
 • Mortales laetos vinum facit atque facetos. -- "Vino napravi ljudi vesele in iznajdljive."
 • Mortem timere crudelius, est quam mori. -- "Težje je živeti v strahu pred smrtjo kot umreti."
 • Mulier cum sola cogitat, male cogitat. -- "Kadar žena sama misli, zlobno misli."
 • Mulier cupido quod dicit amanti in vento et rapida scribere oportet aqua. -- "Kar ženska pove strastnem ljubimcu, to je treba zapisati v veter in brzico vode."
 • Mulotorum opera res turbantur. -- "Če se jih veliko vpleta, se posel zaplete."
 • Multa familiae suae et caput et finis est. -- "Ženska je začetek in konec svoje družine."
 • Multa vetutas lenit. -- "Veliko tega ublaži starost."
 • Multi mentiuntur, ut decipiant, multi quia decepti sunt. -- "Veliko se jih laže, da prevarajo, veliko, ker so bili prevarani."
 • Multi multa sciunt, nemo omnia. -- "Veliko jih veliko ve, nihče vse."
 • Multi sunt vocati, pauli vero electi. -- "Veliko je poklicanih, malo izbranih."
 • Multitudo non est sequenda. -- "Ni treba slediti množici."
 • Multosque lopus sub pelle videbis agnorum. -- "Videl boš veliko volkov v ovčjem krznu."
 • Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. -- "Tisti, ki so živeli pred nami, so veliko naredili, vendar ne vsega."

N[uredi]

 • Nam cito seape ruit, qui supear astra volat. -- "Hitro pada, kdor leti nad zvezdami."
 • Nam et ipsa scientia potestas est. -- "Tudi samo znanje je moč."
 • Naturae sequitur semina quisque suae. -- "Vsakdo uboga seme svoje narave."
 • Naturam frenarepotes, sed vincere numquam. -- "Svojo naravo lahko obvladaš, premagaš nikoli."
 • Naturo abhorret a vacuo.
 • Naufragium rerum est mulier male fida marito. -- "Žena, ki je nezvesta možu, je brodolom vsega."
 • Navis quae in flumine magna est, in mari parvula est. -- "Ladja, ki je velika na reki, je majcena na morju."
 • Navita de ventis, de taurus narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves. -- "Mornar govori o vetrovih, orač o bikih, vojak šteje rane, pastir ovce."
 • Nec aliud sentire nec aliud loqui. -- "Ni prav govoriti eno, delati pa drugo."
 • Nec aspera terrent. -- "Niti neugodnosti nas ne zastrašijo."
 • Nec Hercules contra plures.
 • Nec sine te nec tecum vivere possum. -- "Ne morem živeti s tabo niti brez tebe."
 • Necesse est, ut non modo casus eventusque rerum, sed ratio etiam causaeque noscantur. -- "Potrebno je poznati ne samo povode in izhode dogajanj, ampak tudi njihov smisel in vzroke."
 • Necessitas caret lege. -- "Nuja zakone spreminja."
 • Ne facias alteri, tibi quod minime fierei vis. -- "Ne stori drugemu to, kar ne želiš, da drugi storijo tebi."
 • Ne maior poena quam culpa sit. -- "Naj kazen ne bo večja od krivde."
 • Ne melioris condicionis sint stulti quam perit. -- "Naj neumni ne bodo v boljšem položaju od pametnih."
 • Ne pudeat quae nescieris te velle doceri; scire aliquid laus est, pudor est nil discere velle. -- "Naj te ne bo sram, ker želiš biti poučen o tem, kar nisi vedel; nekaj vedeti je ponos, sramota je, če se nočeš ničesar naučiti."
 • Nemo alteri concedit imperium volnes. -- "Nihče prostovoljno ne prepušča oblast drugemu."
 • Nemo cum diabolo iocatur impune. -- "Nihče se s hudičem ne igra nekaznovano."
 • Nemo est, qui non legitimo quandoque a callerecedat. -- "Nikogar ni, ki ne bi enkrat zapustil zakonito pot."
 • Nemo me impune lacessit. -- škotski nacionalni moto.
 • Neno sine vitio est. -- "Nihče ni brez pomanjkljivosti."
 • Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura.
 • Neque mittatis margaritas ante porcus. -- "Ne mečite biserov pred svinje."
 • Ni leges sequeris ludi, quid ludere quares? -- "Če se ne držiš pravil igre, zakaj želiš sodelovati v njej?"
 • Nihil contemint esuriens. -- "Lačni nič ne prezira."
 • Nihil est potentius auro. -- "Nič ni močnejše od zlata."
 • Nihil habenti nihil deest. -- "Kdor nič nima, nič ne prezira."
 • Nihil lacrima citius arescit. -- "Nič se ne suši tako hitro kot solza."
 • Nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil. -- "Ničesar ni, kar ženska ne bi dopustila sebi, ničesar, kar bi imela za sramotno."
 • Nil sine numini. -- "Nič brez previdnosti."
 • Nimquam credatur homini, qui multa loquitur. -- "Nikoli ne verjemi človeku, ki veliko govori."
 • Nobilitas morum magis ornat quam genitorum. -- "Večji okras je plemeniti vedenje kot plemeniti sorodniki."
 • Nolite iudicare, ut non iudicementi. -- "Ne sodite, da ne boste sojeni."
 • Nomen est omen. -- "Ime je znamenje." Ime ima pomen.
 • Nomina stultorum ubique locorum. -- "Nora imena so povsod."
 • Non bene, si tollas proelita, durat amor. -- "Ljubezen ne traja dolgo, če odstraniš prerekanja."
 • Non enim ipsa Fortuna caeca est, sed eos etiam plerumque efficit caecos, quos complexa est. -- "Ni sama sreča slepa, ampak zaslepi tudi tiste, ki jih objame."
 • Non est in medico semper, relevetur ut aeger. -- "Ni vedno od zdravnika odvisno, če se bolnik opomore."
 • Non est vivere, sed valere vita. -- "Ne živi tisti, ki živi, ampak tisti, ki je zdrav in močan."
 • Non fui, fui, non sum, non curo. -- "Nisem bil, bil sem, nisem, ni mi mar." (najdeno na nagrobnih kamnih, okrajšano kot NFFNSNC)
 • Non hodie, nec heri, nec eras crede mulieri. -- "Niti danes, niti včeraj, niti jutri ne verjemi ženski."
 • Non licet omnibus adire Corinthum -- "Vsakomur ni dano, da bi šel v Korint" (Horacij, epistli I, 17, 36)
 • Non luctu, sed remedio opus est in malis. -- "V nesreči ne smeš jokati, ampak iskati zdravila."
 • Non nobis solum nati sumus -- "Nismo rojeni le sami zase"
 • Non omnia possumus omnes. -- "Vsak ne more narediti vsega." (Vergil)
 • Non omnibus annis omnia curveniunt. -- "Ne spodobi se vse vsem letom."
 • Non procula proprio stipite poma cadunt. -- "Jabolko ne pade daleč od drevesa."
 • Non scholae, sed vitae discimus. -- "Ne učimo se iz šole, pač pa iz življenja." (Izvirni Senekin cirat je "Non vitae, sed scholae discimus")
 • Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. -- "Ne živim da jem, pač pa jem, da živim."
 • Non venti ante suos prudentia nobilis annos. -- "Plemenita modrost ne pride pred svojimi leti."
 • Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum. -- "Obleka ne povzdigne človeka, pač pa človek obleko."
 • Non vini vi no, sed vi no aquae. -- "Ne plavam po zaslugi vina ampak vode."
 • Nondum amabam, et amare amabam. -- "Nisem ljubil, tudi če sem hrepenel po tem, da bi ljubil."
 • Nosce te ipsum! -- "Poznaj se!"
 • Nulla dies sine linea. -- "Nobenega dneva brez črte."
 • Nulla est gloria praetarire asellos. -- "Nikakršna slava ni prehiteti osla."
 • Nulla est medicina sine lingua Latina. -- "Ni zdravila brez latinščine."
 • Nulla regula sine exceptione. -- "Ni pravila brez izjeme."
 • Nulla res tam necessaria est quam medicina. -- "Nič ni tako nujno kot zdravilo."
 • Nulla salus-sine virtute, nulla virtus sine labore. -- "Ni rešitve brez vrline, ni vrline brez dela."
 • Nullum secretum est ubi regnat ebrietas. -- "Ni skrivnosti tam, kjer vlada pijanstvo."
 • Numquam malum malo curatur. -- "Nikoli se zlo ne zdravi z zlom."
 • Nunc est bibendum -- "Zdaj je čas pitja" (Horacij, Ode I, 37, 1)
 • Nunc vino pellite curas. -- "Zdaj odženite skrbi z vinom."

O[uredi]

 • O fallacem hominum spem. -- "Kako varljivo je človeško upanje."
 • O fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas -- "O, srečni kmetje [tj., ne-pomorci], če bi se le zavedali svoje sreče" (Vergil, Georgica 2, 458ff.)
 • O tempora! O mores! -- "O, časi! O, morale!" (Cicero, Catilina I, 1, 2)
 • Obrepit non intellecta senectum. -- "Starost se pritihotapi neopazno."
 • Oculi plus vident quam oculus. -- "Več oči vidi več kot eno oko." Več glav več ve.
 • Oculis magishabenda fides quam auribus. -- "Očem je potrebno bolj verjeti kot ušesom."
 • Omne bonis aperitur iter; via nulla negatur virtuti. -- "Pravičnim se odpira vsaka pot; nobena steza ni prepovedana vrlini."
 • Omne initium difficile. -- "Vsak začetek je težak."
 • Omne malum nascens facile opprimitur. -- "Vsako zlo se na začetku z lahkoto ustavi."
 • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt. -- "Vsi ljudje si želijo zdravja, vendar pogosto delajo vse, kar škodi njihovemu zdravju."
 • Omnes mortales sese laudarier optanat. -- "Vsi si želijo biti hvaljeni."
 • Omnes sibi melius esse malunt quam alteri. -- "Vsi bi radi, da je njim bolje kot drugim."
 • Omnia mala exempla ex rebus bonis orta sunt. -- "Vsi zli primeri so nastali iz dobrih stvari."
 • Omnia mea mecum porto. -- "Vse, kar je moje, nosim s seboj."
 • Omnia mors aequat. -- "Smrt vse izenači."
 • Omnia nummus emit venditque, dat et dana demit. -- "Denar vse kupuje in prodaja, daje in dano vzame."
 • Omnia vincit amor. -- "Ljubezen vse premaga."
 • Omnia vincit amor, sed nummus vincit amorem. -- "Ljubezen vse premaga, toda denar premaga ljubezen."
 • Omnis autem et animadversio et castigatio contumelia vacare debet. -- "Vsako opozorilo in kazen mora biti brez žalitev."
 • Omnium artium medicina nobilissima est. -- "Medicina je najbolj plemenita med umetnostmi."
 • Omnium vitiorum fundamentum avaritia est. -- "Lakomnost je temelj vsega zla."
 • Optimum medicamentum quies est. -- "Mir je najboljše zdravilo."
 • Ora et labora. -- "Moli in delaj." (moto benediktincev)

P[uredi]

 • Panem et circenses -- "Kruha in iger" (Decimus Junius Juvenal, Satires 10, 81)
 • Pauper mutator, si dives efficatur. -- "Siromak se spremeni, če postane bogat."
 • Pauper nocte atque die securus ubique. -- "Siromak je ponoči in podnevi vedno varen."
 • Paupertas nulli malum est nisi repugnanti. -- "Siromaštvo je nesreča samo za tistega, ki se mu upira."
 • Pax melior est quam iustissimum bellum. -- "Mir je boljši od najbolj pravične vojne."
 • Pecunia not olet. -- "Denar ne smrdi" (pripomba rimskega imperatorja Vespazijana glede načrta, da bi obdavčil javna stranišča.)
 • Pecuniae oboediunt omnia. -- "Denarju se vse podreja."
 • Pecuniam amico credens fert damnum duplex; argentum enim et sodalem perdidit simul. -- "Kdor posodi denar prijatelju, ima dvojno škodo; ker je izgubil denar in hkrati prijatelja."
 • Per aspera ad astra. -- "Prek trnja do zvezd." (Moto agencije NASA.)
 • Per scientiam ad salutem aegroti. -- "Zdraviti bolne z znanjem"
 • Pessima sit, nulli non sua forma placet. -- "Četudi je najgrša, je vsaki ženski všeč njena zunanjost."
 • Pestis in amicitia pecuniae cupiditas. -- "Pohlep po denarju je poguba prijateljev."
 • Plenus venter non studet libenter. -- "Poln trebuh noče študirati."
 • Plures crapula quam gladius perdidit. -- "Pijanost vzame več življenj kot meč."
 • Plus actum quam scriptum valet. -- "Več je vredno to, kar je narejeno, kot to, kar je napisano."
 • Plus amicos mensa quam mens concipit bona. -- "Več prijateljev pridobi miza kot poštenost."
 • Plus est in uno quam in truba boni. -- "Več dobrega je v enem kot v množici."
 • Post cenam non stare sed mille passus meare. -- "Po večerji ne počivaj, pač pa miljo daleč hodi."
 • Post hoc non est propter hoc. -- "'Po tem' ni 'zaradi tega'."
 • Potentia est in iunioribus, prudentia autem in senioribus. -- "Moč je v mladih, razum v starih."
 • Potentium amicitiae sunt pericolosae. -- "Nevarna so prijateljstva močnih."
 • Praecogitati mali mollis ictus venit. -- "Blažji je udarec zla, na katerega se je vnaprej mislilo."
 • Praesente medico nihil nocet. -- "V prisotnosti zdravnika ne škodi nič."
 • Praevenire melius est quam praeveniri. -- "Bolje je prehiteti kot biti prehiten."
 • Prima virtus est vitio carere. -- "Prava vrlina je biti brez man."
 • Principium dulce est, sed finis amoris amarus. -- "Začetek ljubezni je sladek, toda konec je grenak."
 • Primum non nocere. -- "Najprej, ne škodi" (zdravnikov princip).
 • Pro optimo est minimale malus. -- "Najboljši je tisti, ki je najmanj zloben."
 • Proficies in nihilo, dum veneris absque dativo. -- "V ničemer ne boš uspel, če prideš brez darila."
 • Promissis dives quilibet esse potest. -- "Vsak je lahko bogat z obljubami."
 • Proparia laus sordet. -- "Samohvala smrdi."
 • Proximus esto bonis, si non potes optimum esse. -- "Bodi najbližji dobrim, če ne moreš biti najboljši."
 • Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus. -- "Bog modro skriva prihodnost v temni noči."
 • Pulsate et aperietur vobis. -- "Trkajte in odprlo se vam bo."

Q[uredi]

 • Quae memorata placenta prisca, futura docent. -- "Kar se iz preteklosti z ugodjem spominjaš, to poučuje v prihodnosti."
 • Qualis artifex pereo -- "Kako velik umetnik umre z menoj." (Suetonij pripisal Neru)
 • Qualis vir, talis oratio. -- "Kakšen mož, tak način govorjenja."
 • Quem deus perdere vult dementat. -- "Kogar bog hoče uničiti, mu vzame pamet."
 • Quem di diligunt, adulescens moritur. -- "Kogar bogovi ljubijo, umre mlad." (Plavt)
 • Qui bene distingvit, qui bene docet. -- "Kdor dobro opazuje, dobro uči."
 • Qui caret uxore, lite caret atque dolore. -- "Kdor nima žene, nima prepira in bolečine."
 • Qui fugiebat, rursus proeliabatur. -- "Kdor se loti meča, ga meč tudi pogubi."
 • Qui iuvare non potest, non noceat. -- "Kdor ne more koristiti, naj ne škoduje."
 • Qui me corrodit, hic me finaliter odit. -- "Kdor me ogovarja, ta me na koncu tudi sovraži."
 • Qui nemium probat, nihil probat. -- "Kdor preveč dokazuje, nič ne dokaže."
 • Qui nescit tacere, nescit et loqui. -- "Kdor ne zna molčati, ne zna niti govoriti."
 • Qui non est mecum, contra me est. -- "Kdor ni z mano, je proti meni."
 • Qui non laborat, non manducet. -- "Kdor ne dela, naj tudi ne je."
 • Qui non zelat, non amat. -- "Kdor ne ljubi ljubosumno, ta ne ljubi."
 • Qui omnes metuunt, ille omnes metuit. -- "Tisti, ki se ga vsi bojijo, se sam boji vseh njih."
 • Qui peccat ebrius, laut sobrius. -- "Kdor greši pijan, se kesa trezen."
 • Qui rogat, non errat. -- "Kdor vpraša, ne pogreši."
 • Qui scribit, bis legit. -- "Kdor piše, dvakrat bere."
 • Qui tacet, consentire videtur. -- "Kdor molči, je videti, da se strinja."
 • Qui totum dicit, nihil excipit. -- "Kdor vse trdi, nič ne izključuje."
 • Qui vult dare parva non debet magna rogare. -- "Tisti, ki želi dati malo, ne sme zahtevati veliko."
 • Quid novi ex Africa? -- "Kaj je novega iz Afrike?" (izpeljano iz Aristotelovega citata)
 • Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! -- "Karkoli počneš, počni premišljeno in misli na konec."
 • Quidquid discis, tibi discis. -- "Karkoli se učiš, se učiš zase."
 • Quidquid faturum est summum, ab imo nascitur. -- "Karkoli bo postalo največje, je postalo od najmanjšega."
 • Quidquid id est timeo puellas et oscula dantes. -- "Karkoli že je, se bojim deklet, celo, ko poljubljajo." (varianta Timeo Danaos et dona ferentes)
 • Quidquid latine dictum sit, altum viditur. -- "Karkoli izrečeno v latinščini se sliši globoko."
 • Quisque sibi placet et sapiens sibi quisque videtur. -- "Vsakdo je sebi všeč in vsakdo se sebi zdi moder."
 • Quisque suas sustinet cruces. -- "Vsak ima svoj križ."
 • Quisquis abscidit radices, frustra fruges quaeritat. -- "Kdor poseka korenine, zaman pričakuje plodove."
 • Quo errat demonstrator -- "Kjer se dokazovalec zmoti" (šala na Quod erat demonstrandum)
 • Quod alicui gratuose conceditur, trahi non debet ab aliis in exemplum. -- "Kar se nekomu dopusti zaradi naklonjenosti, ne more biti primer drugim."
 • Quod erat demonstrandum -- "Kar je bilo treba dokazati" (Evklid)
 • Quod faciendum, fac cito. -- "Kar je treba storiti, stori hitro."
 • Quod hodie non est, cras erit. -- "Kar ni danes, bo jutri."
 • Quod licet Iovis, non licet bovis. -- "Vse, kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno biku."
 • Quod medicina aliis, aliis est acre venenum. -- "Zdravilo enega človeka je drugemu strup."
 • Quod satis est cui contingit, nihil amplius optet. -- "Kdor doseže dovolj, naj si nič več ne želi."
 • Quod serimus, metimus, quod damus, accipimus. -- "Kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo."
 • Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. -- "Kar nočeš, da storijo tebi, ne stori drugim."
 • Quodcumque labore, sine sudore nihil. -- "Z naporom marsikaj, brez znoja nič."
 • Quot capita, tot sententiae. -- "Kolikor ljudi, toliko mnenj."
 • Quousque tandem ad mori? -- "Koliko časa še do smrti?" (Cicero)

R[uredi]

 • Rara temporum felicitas, ubi sentre, quae velis, et quae sentis, dicere licit. -- "Redki so srečni časi, ko lahko misliš, kar hočeš, in govoriš, kar misliš."
 • Rarum est felix idemque senus. -- "Kdor je star, je redko tudi srečen."
 • Reddunt delirium femia, vina virum. -- "Moža obnori žena in vino."
 • Repetitio est mater studiorum. -- "Ponavljanje je mati študija."
 • Res est magna tacere. -- "Molčati je velika stvar."
 • Rustica gens, optima flens, passima ridens. -- "Kmetu gre najbolje, ko joče, in najbolj slabo, ko se smeje."

S[uredi]

 • Saepe morborum gravium exitus incerti sunt. -- "Učinki hude bolezni so pogosto neznani."
 • Salus aegroti suprema lex. -- "Dobro počutje pacienta je najpomembnejši zakon."
 • Satius est pedibus labi quam lingua. -- "Boljše se je spotakniti z nogami kot z jezikom."
 • Scribere scribendo, dicendo dicere disces. -- "S pisanjem se naučiš pisati, z govorjenjem govoriti."
 • Se bene devovit, quisque sua debita solvit. -- "Dobro je obljube izpolnil tisti, ki je plačal dolgove."
 • Secundae res ei de amore sunt. -- "On ima srečo v ljubezni."
 • Semper consilium tum deest cum est opus maxime. -- "Nasvet vedno manjka, ko je najpotrebnejši."
 • Senes bis pueri. -- "Stari ljudje so kot mali otroci."
 • Sensim sine sensu aetas senescit. -- "Starost prihaja počasi, neopazno."
 • Sera numquam est ad bonus mores via. -- "Nikoli ni prepozno kreniti po poti dobrega obnašanja."
 • Seris venit usus ab annis. -- "S starostjo prihaja tudi izkušnja."
 • Si breve consilium, dicitur esse bonum. -- "Če je nasvet kratek, se pravi, da je tudi dober."
 • Si munus capio, servus pro munere fio. -- "Kdor sprejema darila, zaradi daril postaja suženj."
 • Si non caste, caute tamen. -- "Če ne delaš pošteno, delaj oprezno."
 • Si tacuisses, philosophumus mansisses. -- "Če bi molčal, bi ostal filozof."
 • Sibi quisque peccat. -- "Vsak greši v svojo škodo."
 • Sicut mater. Ita filia eius. -- "Kakršna mati, taka hči."
 • Silendo nemo peccat. -- "Nihče ne naredi napake molče."
 • Similia similibus cognoscutur. -- "Podobno se po podobnim spozna."
 • Similia similibus curantur. -- "Podobno zdravi podobno." Klin se s klinom izbija.
 • Similis simili gaudet. -- "Podobni se podobnemu veseli."
 • Sine labore non erit panis in ore. -- "Brez dela ne bo kruha v [tvojih] ustih." Brez dela ni jela.
 • Si decem habeas linguas, mutum esse addecet. -- "Četudi bi imel deset jezikov, bi jih moral vse zadržati."
 • Si noceas uni, multis te scito minari. -- "Če enkrat škoduješ, vedi, da mnogim pretiš."
 • Si tacuisses, philosophus mansisses. -- "Če bi še naprej molčal, bi še naprej ostal filozof."
 • Si vis pacem, para bellum. -- "Če želiš mir, se pripravi na vojno." (Vegetij, Epitoma rei militaris)
 • Si vis pacem, para iustitiam. -- "Če želiš mir, poskrbi za pravico."
 • Sol lucet omnibus -- "Sonce sveti vsem" (Gaj Petronij Arbiter, Satyricon 100)
 • Sola iuvant, quae lucra ferunt, sed cetera sordent. -- "Samo to, kar prinaša korist, godi, ostalo zaudarja."
 • Somni post vina petuntur. -- "Po vinu je potreben spanec."
 • Spem retine, spea una hominem nec morte relinquit. -- "Drži se upanja, edino upanje človeka tudi na smrtni postelji ne zapusti."
 • Spes inopem, res avarum, mors miserium levit. -- "Upanje pomaga siromaku, zaklad lakomnežu, smrt pa nesrečniku."
 • Spes nescit vinci, sres pendet tota futuris. -- "Upanja se ne da obvladati, vse upanje je odvisno od prihodnosti."
 • Struit insidias lacrimis, dum femina plorat. -- "Ko žena joče, s solzami pripravlja zasedo."
 • Stuliti est sine causa ridere. -- "Navada norca je smejati se brez razloga."
 • Stulti est aliena curare, sua negligere. -- "Norec je, kdor skrbi za tuje, svoje pa zanemarja."
 • Stultitiae est se ipsum in evidens periculum conicere. -- "Lastnost neumnosti je pripeljati samega sebe v očitno pogubo."
 • Stultus stultitiam semper putat esse sophiam. -- "Neumnež ima vedno neumnost za modrost."
 • Sua servat, qui salva esse volut communia. -- "Svoje varuje, kdor si prizadeva, da je varovano skupno."
 • Suae quisque fortunae faber est. -- "Vsak je svoje sreče kovač."
 • Sum facit bonum, qui alterium adiuvat. -- "Kdor drugemu pomaga, sebi dela dobro."
 • Summ cuique pulchrum est. -- "vsakemu je svoje lepo."
 • Summum ius summa iniuria. -- "Več prava, več krivice." (Cicero, De officiis I, 10, 33)
 • Sunt facta verbis difficiliora. -- "Dejanja so težja od besed."
 • Suum cuique. -- "Vsakemu svoje."

T[uredi]

 • Tace, si vis vivere in pace. -- "Če želiš živeti v miru, molči."
 • Tarde venientibus ossa. -- "Zamudnikom ostanejo le kosti." Kdor prvi pride, prvi melje.
 • Te corrigas prius alterum quam corrigas. -- "Sam sebe popravi preden popraviš drugega."
 • Tempora cuncta solent homines spectare saqaces, ad praesensa solum respicit insipiens. -- "Razumni ljudje upoštevajo vse čase, neumni samo sedanjost."
 • Tempora belli nulius est respectus. -- "Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi."
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. -- "Časi so se spremenili in mi z njimi."
 • Tempus ipsum affert consilium. -- "Čas sam po sebi prinaša nasvete."
 • Teoria sine praxis, sicut rota sine axis. -- "Teorija brez prakse je kot voz brez kolesa."
 • Timeo Danaos et dona ferentes -- "Bojim se Danajcev, tudi če prinašajo darila" (Vergil, Enej, 2, 49)
 • Tres faciunt collegium. -- "Trije naredijo družbo."
 • Tu quod cavere possis, stultum est admitere. -- "Česar se moraš paziti, je neumno delati."
 • Tu quoque fili -- "Tudi ti, [moj] sin" (Julij Cezar)
 • Tua quod nihil refert, ne cures. -- "Naj te ne skrbi to, kar se te ne tiče."
 • Tutum omnia legere, non omnibus credere. -- "Varno je o vsem brati, ne pa tudi vsemu verjeti."

U[uredi]

 • Ubere preterito pro presenti. -- "Bogastvo preteklosti za izzive sedanjosti."
 • Ubi concordia, ibi victoria. -- "Kjer je složnost, je zmaga."
 • Ubi fumus, ibi ignis. -- "Kjer je dim, je tudi ogenj."
 • Ubi humilitas, ibi sapientia. -- "Kjer je skromnost, tam je tudi modrost."
 • Ubi lucrum est, ibi esse vix audete fides. -- "Kjer je korist, tam poštenost težko upa priti."
 • Ubi multa laus, ibi multa fraus. -- "Kjer je velike hvale, tam je tudi veliko laži."
 • Ubi nullus ordo, sempiternus horor inhabitat. -- "Kjer ni nobenega reda, vlada večni strah."
 • Ubi opes, ibi amici. -- "Kjer je bogastvo, tam so tudi prijatelji."
 • Ubi papa, ibi roma. -- "Kjer je papež, tu je tudi Rim."
 • Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. -- "Kjer si ti, Gaj, tam bom tudi jaz, Gaja."
 • Una hirundo non facit ver. -- "Ena lastovka še ne pomeni pomladi."
 • Una salus victis, nullam sperare salutem -- "Kdor tvega, zmaga."
 • Unum castigabis, centum emendabis. -- "Če odstraniš eno napako, jih boš popravil sto."
 • Unus pro omnibus, et omnes pro uno. -- "Vsi za enega, eden za vse."
 • Urbi et orbi! -- "(Pozdrav) mestu in svetu!"
 • Usus magister optimus est. -- "Vaja dela mojstra."
 • Unus panis esurienti melior est quam mons aureus. -- "En kos kruha lačnemu več pomeni kot gora zlata."
 • Usus est altera natura. -- "Navada je druga narava."
 • Ut ameris, amabilis esto. -- "Bodi družaben, potem boš ljubljen."
 • Ut poena careat homo, purus crimine vivat. -- "Da bi človek bil brez kazni, naj živi brez zločinov."
 • Ut sis nocte levis, sit cena brevis! -- "Da bo tvoja nočna ura mirna, naj bo tvoja ura večerje kratka!" (Sis je ena ura pred sončnim vzhodom.)
 • Ut tibi sit poenae venia, sit aperta crumena. -- "Da bi bil oproščen kazni, naj bo tvoja denarnica odprta."

V[uredi]

 • Vade retro -- "Stopi nazaj!" (Publij Terent, Formio I, 4, 203)
 • Varium et mutabile semper famina. -- "Ženska je vedno nestalna in spremenljiva."
 • Veni, vidi, vici -- "Prišel, videl, zmagal [sem]" (Julij Cezar, ko je porazil kralja Pharnakesa iz Ponta blizu Zele leta 47 pr. n. št.)
 • Venter auribus caret. -- "Trebuh nima oči."
 • Ventis secundis, tene cursum. -- "Prepusti se toku."
 • Verba docent, exempla trahunt. -- "Besede učijo, zgledi vlečejo."
 • Verba ligant homines. Taurorum cornua funes. -- "Vola se veže za rogove, človeka za besedo."
 • Vere arduum est vere fiere virum bonum. -- "Zares težko je biti dober človek."
 • Veritas attributa vino est. -- "Resnica se pripisuje vinu."
 • Veritas odium paret -- "Resnica ustvarja mržnjo" (Terence, Andria 68)
 • Veritatis oratio simplex est. -- "Enostaven je govor resnice."
 • Vestis virum reddit. -- "Obleka naredi človeka."
 • Victrix causa diis placuit sed victa Catoni -- "Zmagovita stvar je razveselila bogove, a premagana je razveselila Kata" (Lucanus, Pharsalia 1, 128)
 • Video meliora proboque deteriora sequor -- "Vidim in priznavam dobro, vendar sledim slabšemu" (Ovid)
 • Vis ubi est, ibi ratio exit, exit et sapientia. -- "Kjer je potreba, tu razum odide, odide pa tudi modrost."
 • Vincit omnia veritas. -- "Resnica vse zmaguje."
 • Vinum animi senum. -- "Vino je mleko starcu."
 • Vinum animi speculum. -- "Človek se po pijači spozna."
 • Vinum dementat et sapientes. -- "Vino tudi modre poneumlja."
 • Vinum lac senum. -- "Vino je kot mleko za starca"
 • Virtium est ubique, qoud nimium est. -- "Zlo je povsod to, kar je preveč."
 • Vita fugit, fugiuntque tempora, non redeunt. -- "Življenje in čas bežita, se ne vrneta več."
 • Vitam regit fortuna, non sapientia. -- "Življenju upravlja sreča, ne modrost."
 • Vivas, ut possis, quando nequis, ut velis. -- "Živi kot lahko, ko ne moreš kot hočeš."
 • Vivere nescit, qui nescit dissimulare. -- "Ne zna živeti, kdor se ne zna pretvarjati."
 • Vivere tota vita discendum est. -- "Človek se uči do smrti."
 • Volvit cupido, quod libet, non quod licet. -- "Strast misli o tem, kar ji je všeč, ne o tem, kar je dovoljeno."
 • Vox populi, vox dei. -- "Glas ljudstva je glas boga."

Viri[uredi]

 1. Bronislava Aubelj, Sentence: modrosti starih rimljanov (Ljubljana: Modrijan, 2003) (COBISS)


Logotip Wikinavedka Ta članek je škrbina. Slovenskemu Wikinavedku lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.